Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 285336andere vergunningIngetrokken omgevingsaanvraag 't Wuiver 28 te Wijdenes

De aanvrager heeft de aanvraag van 22 juli 2021 voor het verwijderen van 2 dammen en het aanleggen van 1 nieuwe dam op het adres 't Wuiver 28 te Wijdenes ingetrokken.

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen dit besluit kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228 - 352 352.