Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 284988omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Scharberg 11 6181 GS te Elsloo (O2021-109\0971173779)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein hebben besloten om de beslistermijn van de op 21 mei 2021 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2021-109\0971173779 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Scharberg 11, 6181 GS te Elsloo met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.