Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2021, 28480Beschikkingen | aanvraagGemeente Baarn - aanvraag omgevingsvergunning - Malvastraat 5 Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

Malvastraat 5 te Baarn (3742 CB) het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (22 januari 2021)

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.