Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 8 in Geldrop

Locatie: Molenstraat 8 in Geldrop

Datum ontvangst: 17 december 2020

Omschrijving: het verbouwen van het pand

Onderdelen:

  • Bouw

Zaaknummer: 20200608

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Dit is een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.

Naar boven