Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 28323Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - verkiezingen Tweede Kamer - aanvragen van een vervangende stempas

De burgemeester van Brummen maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te houden op 15, 16 en 17 maart 2021, het volgende van toepassing is:

Om overal binnen de gemeente Brummen te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

1. Middels een schriftelijk verzoek kunt u een vervangende stempas aanvragen.

2. Het verzoekschrift dient u uiterlijk op 12 maart 2021, 17.00 uur in te dienen bij de burgemeester van de gemeente, waar u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer bent geregistreerd.

B. MONDELING VERZOEK

In plaats van een schriftelijk verzoek te doen, kunt u bij afdeling Team Verkiezingen in persoon mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan geschieden tot 12 maart 2021, 17.00 uur

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Nadere informatie wordt verstrekt Team Verkiezingen van de gemeente,

Plaats: Brummen

Datum: 01-02-2021

De burgemeester voornoemd, dhr. A.J. van Hedel