Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 283025andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het verkopen van (gedemonteerde) lockers - Lemiers-Rijksweg 104c, Lemiers

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het verkopen van (gedemonteerde) lockers op het perceel Lemiers-Rijksweg 104c te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8650 (ontvangen 03-08-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.