Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 282594omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritslaan 49 6129 EL te Urmond (O2021-152\0971179290)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-152\0971179290, ingekomen op 4 augustus 2021 voor het plaatsen van een luifel gelegen aan Mauritslaan 49, 6129 EL te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.