Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 281566omgevingsvergunningKennisgeving besluit op omgevingsvergunningaanvraag uitbreiden bedrijfsruimte , Driebanweg 2A, 1607ML Hem

De gemeente heeft op17 augustus 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000712 voor het uitbreiden van de bedrijfsruimteop locatie Driebanweg 2Ain Hem. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • geheel verbouwen van een bouwwerk

  • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 18 augustus 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.