Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 281505omgevingsvergunningGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het plaatsen van een tijdvenster, Sectie U perceelnummer 1484 (nabij ONIII) te Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

Dossiernummer : 16917

Adres : Sectie U perceelnummer 1484 (nabij ONIII) Heerlen

Activiteit : het plaatsen van een tijdvenster

Datum besluit : 16 augustus 2021

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.