Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 281478omgevingsvergunningGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van de bovenwoning tot 3 zelfstandige wooneenheden, Oranje Nassaustraat 41 te Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

Dossiernummer : 14211

Adres : Oranje Nassaustraat 41, 6411 LE te Heerlen

Activiteit : het verbouwen van de bovenwoning tot 3 zelfstandige wooneenheden

Datum besluit : 13 augustus 2021

 

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.