Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 281467omgevingsvergunningGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van een berging/garage (wijziging verleende vergunning 14269), Benzenraderweg 253 te Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

Dossiernummer : 16907

Adres : Benzenraderweg 253, 6417 SP te Heerlen

Activiteit : het bouwen van een berging/garage (wijziging verleende vergunning 14269)

Datum besluit : 13 augustus 2021

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.