Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 281458omgevingsvergunningGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van een woning, Sectie K perceelnummer 6066 (Hoefblad) Hoogveld te Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

Dossiernummer : 15368

Adres : Sectie K perceelnummer 6066 (Hoefblad) Hoogveld Heerlen

Activiteit : het bouwen van een woning

Datum besluit : 13 augustus 2021

 

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.