Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 280865omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Lekerweg 33B, 1608MB Wijdenes

De gemeente heeft op 16 augustus 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-001116 voor aanleggen van een minizwembad / Jacuzzi in de achtertuin op locatie Lekerweg 33B te Wijdenes. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • planologisch strijdig gebruik

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 17 augustus 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.