Lemmer, Grutto 19: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw (OV 20210501)

Op 11-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 04-10-2021. De aanvraag betreft het plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven