Terherne, Buorren 8 a : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van een bestaande aanleg steiger (OV 20210495)

Op 11-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 30-09-2021. De aanvraag betreft het vervangen van een bestaande aanleg steiger.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven