Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 280591omgevingsvergunningTerherne, Buorren 8 a : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van een bestaande aanleg steiger (OV 20210495)

Op 11-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 30-09-2021. De aanvraag betreft het vervangen van een bestaande aanleg steiger.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).