Terherne, Bongel 24 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210479)

Op 11-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 27-09-2021. De aanvraag betreft het verbouwen van de woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven