Terherne, Utbuorren 50 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vernieuwen en uitbreiden van de aanlegsteigers (OV 20210486)

Op 12-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 01-10-2021. De aanvraag betreft het vernieuwen en uitbreiden van de aanlegsteigers.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven