Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 280567omgevingsvergunningTerherne, Utbuorren 50 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vernieuwen en uitbreiden van de aanlegsteigers (OV 20210486)

Op 12-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 01-10-2021. De aanvraag betreft het vernieuwen en uitbreiden van de aanlegsteigers.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).