Subsidieplafond Subsidieregeling Diversiteit Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college op 29 juni 2021, onder het voorbehoud dat de raad bij het vaststellen van de begroting voldoende gelden ter beschikking stelt, heeft vastgesteld:

 

 

  • I.

    Het subsidieplafond 2022 voor de “Subsidieregeling Diversiteit Eindhoven” bedraagt € 559.000,-

     

  • II.

    Dat bepaalde onder I. gelijktijdig met de “Subsidieregeling Diversiteit Eindhoven” in werking treedt.

 

 

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven

 

 

Naar boven