St. Nicolaasga, Meer van Eysinga (kad. Aand: Lwr02/O/685: aanvraag vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20210581)

Op 09-08-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van 3 recreatiewoningen.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven