Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2021, 280312omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning, Langeweg 4a-003 in Hoeven

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend, dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend:

 

Zaaknummer: 257329

 

Adres: Langeweg 4a-003 in Hoeven

 

Activiteit: het plaatsen van een overkapping over een pompput bij een pompstation

 

Ontvangstdatum: 12-08-2021

 

 

U kunt de aanvraag ter inzage opvragen. U kunt dit verzoek mailen naar gemeente@halderberge.nl

Indien voor het verlenen van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan afgeweken dient te worden, kunt u hiertegen te zijner tijd als daarvoor een specifieke ontwerpbeschikking wordt gepubliceerd, (bij voorkeur schriftelijk) gemotiveerde zienswijzen indienen.