Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 279990omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoog-Beugt ong. sectie E 3211 nabij nummer 10, 5473 KP te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 12-08-2021

 

Het oprichten van een vrijstaande woning

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 25 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze