Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 279955omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Mauritslaan 49 te Urmond (O2021-154\0971179428)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-154\0971179428, ingekomen op 5 augustus 2021 voor het wijzigen van het gebruik en het inrichten van moestuin voor bbq en teambuildingsactiviteiten in de moestuin gelegen aan Mauritslaan 49 te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.