Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 279708omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Maastrichterlaan 162, 6291EW Vaals

Op 2 augustus 2021 is een aanvraag ontvangen voor kappen van een boom op locatie Maastrichterlaan 162, 6291EW Vaals. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-014734. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • vellen van een houtopstand

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.