Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 27919Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking toekenning straatnaam Zonnebeekweide te Woubrugge (bouwplan Sonneburgh)

Straatnaamgeving Woubrugge

Het College van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat op 21 januari 2021 is besloten om de volgende straatnaam toe te kennen:

Zonnebeekweide te Woubrugge.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vermelde publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor meer informatie over de straatnaamgeving kunt u contact opnemen met de afdeling gegevensbeheer, via (071) 332 72 72, of via info@kaagenbraassem.nl