Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 277685omgevingsvergunninghet grasveld langs De Weel tegenover Lambert Meliszweg 1C VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

het grasveld langs De Weel tegenover Lambert Meliszweg 1C, tijdelijk plaatsen kunstwerk.

Verzonden 11 augustus 2021