Gemeente Voorst - Ontwerp Transitievisie Warmte

 

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 17 augustus 2021 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage een ontwerp van de Transitievisie Warmte. Door de corona-uitbraak kunt u het ontwerp van de Transitievisie Warmte alleen op afspraak inzien in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello. Hiervoor maakt u een afspraak met Jelleke Bosma-Poelmans. Haar telefoonnummer is 0571-27 93 50. Komt u naar het gemeentehuis? Dan vragen wij u om te letten op de landelijke hygiënemaatregelen. Ook vragen wij u om daar waar de anderhalvemeterregel niet gewaarborgd kan worden een mondmasker te dragen. Voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers.

In het ontwerp van de Transitievisie Warmte staat hoe het pad eruit ziet richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. Ook staat daarin welke wijken wanneer van het aardgas afgaan en wat het voorkeursalternatief is om de wijk op een andere manier te verwarmen.

Mogelijkheid inspraakreactie

Tijdens de bovengenoemde periode kunnen ingezetenen in de gemeente Voorst en belanghebbenden reageren. U richt uw inspraakreactie aan het college van burgemeester en wethouders van Voorst. Per e-mail is dit mogelijk via gemeente@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerp van de Transitievisie Warmte. Ook bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge inspraakreactie. Hiervoor neemt u contact op met Jelleke Bosma-Poelmans.

Twello, 16 augustus 2021

Renske Helmer-Englebert, burgemeester

Lisette Wolbers-Cents, secretaris

Naar boven