Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 277237ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan ‘Nistelrodeseweg ong. (nabij 69), Heesch’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nistelrodeseweg ong. (nabij 69), Heesch’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPNistelrwnb69-ow01.

Inhoud

Het plan betreft het toevoegen van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Nistelrodeseweg (naast 69) in Heesch.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 augustus 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met het team ruimtelijke ordening.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 25 augustus 2021