Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 276981verkeersbesluit of -mededelingTijdelijke verkeersmaatregel tijdens The Forest Festival, Achterstraat 3, 5384 VB Heesch.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend om op:

- de achterstraat en de Achterste Groes, een parkeerverbod aan beide zijden van de weg in te stellen door middel van plaatsing van borden model E1 van bijlage I van het RVV;

- de Achterste Groes en een gedeelte van de Achterstraat (tot huisnummer 7) éénrichtingsverkeer in te stellen door middel van plaatsing van borden model C3 van bijlage I van het RVV; op 28 augustus 2021 vanaf 12.00 uur tot 03.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt.

 

Het besluit is verzonden op: 13 augustus 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening. Heesch, 18 augustus 2021