Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 276057omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Het Einde 44 6181 JT te Elsloo (O2021-141\0971177853)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-141\0971177853, ingekomen op 15 juli 2021 voor het wijzigen van een inrichting gelegen aan Het Einde 44, 6181 JT te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Milieu (omgevingsvergunning beperkte milieutoets)

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.