Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2021, 275759ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerp-bestemmingsplan Petrusberg te Sint Odiliënberg

Burgemeester en wethouders van Roerdalen maken bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan 'Petrusberg' te Sint Odiliënberg voor een ieder ter inzage ligt.

Inzage en Raadplegen

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 16 augustus 2021 voor 6 weken ter inzage bij het Servicepunt Roerdalen. De planstukken zijn ook elektronisch te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de codering: NL.IMRO.1669.BPODL2021Petrusbrg-OW01

In het kader van de corona-richtlijnen is er een aangepaste procedure voor het inzien van stukken.

U stuurt een mail naar info@roerdalen.nl met daarin het verzoek om de betreffende stukken te mogen ontvangen ter inzage. Deze worden dan per mail aan u toegezonden.

Beschikt u niet over de mogelijkheid om stukken digitaal te ontvangen? U maakt telefonisch een afspraak om het plan bij het Servicepunt Roerdalen te komen inzien. U kunt contact opnemen met Bram Schreurs van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon: (0475) 538 888.

Het plan

Het bestemmingsplan 'Petrusberg' te Sint Odiliënberg maakt de bouw van 31 woningen mogelijk op de plek van voormalige verpleeghuis 'de Petrusberg'. Van deze 31 woningen zijn er 15 appartementen en 16 grondgebonden woningen.

Zienswijzen

Tijdens de termijn dat het plan ter inzage ligt kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen, postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u een afspraak maken. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram Schreurs van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon: (0475) 538 888 op maandag tot en met vrijdagochtend.

Sint Odiliënberg, 11 augustus 2021