Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 274310omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het uitbreiding beschoeiing aan noordzijde erf op het perceel Noord-Spierdijkerweg 210, 1643NP Spierdijk

Op 8 augustus 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiding van beschoeiing aan noordzijde erf op het perceel Noord-Spierdijkerweg 210, 1643 NP Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000804. De aanvraag betreft:

  • uitvoeren van werkzaamheden, geen bouwwerkzaamheden zijnde

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.