Ingekomen melding lozing buiten inrichting, Kievitlaan 11 in Riethoven, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-0897

Meldingsdatum: 2 juli 2021

Omschrijving: Kievitlaan 11 in Riethoven, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven