Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 274050omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Jos Francotteweg 32, 6291GP Vaals

Op 27 juli 2021 is een aanvraag ontvangen voor plaatsen van een airco unit aan de achtergevel op locatie Jos Francotteweg 32, 6291GP Vaals. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-012581. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.