Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van seizoenarbeiders in de loods op locatie Koepelstraat 3a in Wernhout

Op 6 augustus 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het huisvesten van seizoenarbeiders in de loods op locatie Koepelstraat 3a in Wernhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004485. De aanvraag betreft:

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven