Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 273422omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Dintherseweg 19, 5388 VG te Nistelrode

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 10 augustus 2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv realisatie B&B

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 25 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze