Aanvraag omgevingsvergunning aanpassen (inpandig) van 5 bestaande flats ten behoeve van de liftkern (regenboogflats)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanpassen (inpandig) van 5 bestaande flats ten behoeve van de liftkern op het adres Kadastraal perceelnummer - sectie: L2102 L2101, L2100, L2098 en L3474 (5 regenboogflats) in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven