Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/renoveren van de Buisse Hoeve op locatie Roosendaalsebaan 19 (en 21) in Achtmaal

Op 6 augustus 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen/renoveren van de Buisse Hoeve op locatie Roosendaalsebaan 19 (en 21) in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004486. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Monument

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven