Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden:

 

Adres: Helstraat 8, Achtmaal

Omschrijving activiteit: het uitbreiden van het melkveebedrijf

 

De aanmeldnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van 12 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Zundert. Om een afspraak te maken kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie MER Helstraat 8 (zaaknummer Z20-002434), of u kunt telefonisch contact opnemen via 076 – 599 5600.

 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Naar boven