Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 272017omgevingsvergunningBesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een supermarkt en het vervangen van reclame-uitingen op het perceel Kerkstraat 15, 1687AL Wognum (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 9 augustus 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000159 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een supermarkt en het vervangen van reclame-uitingen op locatie Kerkstraat 15, 1687AL Wognum. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

  • geheel verbouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.