Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2021, 2720Beschikkingen | aanvraagGemeente Castricum, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Westerweg 162 in Limmen, het verbouwen van een schuur ten behoeve van bewoning, datum ontvangst 24 december 2020 (WABO2002654)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.