Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 271733omgevingsvergunningDe Burde 24 , Bakhuizen : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (OV 20200315)

Op 05-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 04-10-2021. De aanvraag betreft het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).