Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 271716omgevingsvergunningSint Nicolaasga, Slotweg 8: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning aanleggen van een uit/inrit (OV 20210450)

Op 02-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 14-09-2021. De aanvraag betreft het aanleggen van een uit/inrit en het aanbrengen van een duiker in de aanwezige sloot.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).