Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 271708omgevingsvergunningWijckel, Lytse Jerden 2 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouw werktuigenberging en uitbreiden van de stal ten behoeve van dierenwelzijn (OV 20210442)

Op 02-08-2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 23 september 2021. De aanvraag betreft het bouwen van een werktuigenberging en uitbreiden van de stal ten behoeve van dierenwelzijn.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).