Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 271668omgevingsvergunningSondel, Jacobus Boomsmastraat 60: aanvraag vergunning kappen van 2 bomen (OV 20210579/6292087 )

Op 04-08-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het kappen van 2 bomen.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.