Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 271595omgevingsvergunningEchten, Hoofdweg 14 A : aanvraag vergunning ontheffing voor het houden van hobby-paarden (OV 20210578)

Op 03-08-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om een ontheffing voor het houden van hobby-paarden.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.