Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 270115ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBekendmaking ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Obdam, Dubbelspoor Hofland’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Obdam, Dubbelspoor Hofland’ ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om binnen de kern Obdam op voormalige bedrijfsgronden woningbouw mogelijk te maken voor 18 koopwoningen, waarvan 14 in het goedkope segment en 4 in het middeldure segment.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 12 augustus 2021 tot en met donderdag 23 september 2021 ter inzage (6 weken). Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.1598.BPHLDspoor-on01. Wilt u het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis? Neemt u dan contact op met dhr. M. Groefsema van de afdeling Wonen&Ondernemen (0229-548 400) voor het maken van een afspraak, dit in verband met de geldende Corona-maatregelen.

Zienswijze indienen 

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpplan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Wonen & Ondernemen, tel. 0229-548400. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft. Het indienen van zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.