Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 269879omgevingsvergunningt.h.v. Oliemolen 49

 

Besluit tot het verwijderen van een vaartuig

De gemeente Hoorn besluit om de zwartkleurige boot, welke in de groenstrook ter hoogte van Oliemolen 49 ligt te verwijderen. Het betreft een zwartkleurige boot welke met de bodem naar boven ligt. De eigenaar van dit vaartuig is bij ons onbekend. Het vaartuig ligt ten minste sinds 15 juli 2021 op dezelfde locatie zonder te worden verplaatst. De boot ligt hier in strijd met artikel 2:10, eerste lid, onder b. van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn.

 

Als u de eigenaar bent van deze zwartkleurige boot dan verzoeken wij u het vaartuig binnen één week te verwijderen en zo te voorkomen dat het vaartuig door de gemeente wordt verwijderd. Het vaartuig wordt na verwijdering opgeslagen en/of (direct) vernietigd.

 

Bezwaar

Voor de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar zie elders op deze pagina.