Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 269725andere beschikkingAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) collectevergunning, 5384 Heesch

Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het houden van een openbare geldinzameling aan:

Stichting Goede Doelen Week Heesch van 27 september t/m 2 oktober 2021 in Heesch voor de volgende instellingen: Alzheimer Nederland, Nederlandse Brandwonden Stichting, Diabetes Fonds, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Hersenstichting, Longfonds, Maag Lever Darm Stichting, Nierstichting, Reuma Nederland, Prinses Beatrix Spierfonds (en sector hulp welzijn), Amnesty International, Stichting Gehandicapte Kind (NSGK), Fonds Gehandicaptensport en Jantje Beton

Het besluit is verzonden op: 6 augustus 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 6 augustus 2021