Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 269240omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Tramstraat 13, 5388 GE Nistelrode

Datum ontvangst: 02-08-2021

 

Het bouwen van 3 patiowoningen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 25 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze