Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 268095omgevingsvergunningKennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, De Kruisboog 20 te Duiven

De gemeente heeft op 4 augustus 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw met zaaknummer Z/21/082469 / 21SZ1201 op locatie De Kruisboog 20 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Tegen hetbesluit kunt u bezwaar maken. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 6 augustus 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.